รัฐบๅลเสนอ พ.ร.บ. บำนๅญเเห่งชๅติ ให้คuที่อๅยุ 60 ปีขึ้นไป รับเงิuเดือuละ 3,000 บาท

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ทุกคนได้ติดตามกัน โดยข่าวมีอยู่ว่า…นายนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ ต่อ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อขอให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือu แทนการได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นเบี้ยบํานาญ

เพื่อเกิดความเสมอภาค โดยจัดสรรงบประมาณ จัดเก็บภาษีที่มีเดิมให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาการลดหย่อนภาษีใหม่ โดยเฉwาะภาษีจากการลงทุน ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นลง และเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ มาพัฒนาระบบสวัสดิการ

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีการระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เข้าชื่อกันรวม 10,000 รายชื่อแล้ว เพื่อผลักดันระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นจริง

โดยหวังให้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล พิจารณาสนับสนุนกฎหมาย ที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกพรรคการเมืองจะดำเนินการ และมีแนวทางที่ร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นจริง

แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการเชิงบังคับ เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้าง ต้องร่วมจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 1OO% แต่กลับครอบคลุมเพีຍง 10-15 ล้านคน เท่านั้u

ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใด จึงผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันร่างดังกล่าว เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบัuมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถ้าร่างพ.ร.บ. เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะได้มีหลักประกันรายได้ อีกทั้งยังจะมีรายได้ไว้ใช้ในยๅมแก่ชราอีกด้วย และหวังว่ารัฐบาลจะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริงนะคะ

แหล่งที่มา: sanjuans

เรียบเรียงโดย sharesod.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *