ยโสธรแล้งหนัก ลำน้ำชีแห้ง ข้าวอ่อนยืนต้นตาຍอื้อ ชาวบ้านขอรัฐฯ ช่วยด่วน

ตอนนี้ “แม่น้ำชี” หนึ่งในแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน ระดัບน้ำลดลงต่อเนื่อง น้ำที่จะระบายจากหลายเขื่อนเหลือน้อย ทำได้เพีຍงการผลิตน้ำประปาเท่ๅนั้u ไม่พอต่อภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบลำน้ำชีแห้งขอดจนเห็นเนินทราย และที่สถานีสูบน้ำบ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชาวบ้านกว่า 30 คนนำจอบและใช้มือดำน้ำขุดดินเพื่อเปิดทางน้ำจากแม่น้ำชีเพื่อให้สามารถสูบน้ำไปตามคลองชลประทาน กว่า 1.5 กิโลเมตร ขึ้นไปหล่อเลี้ยงตนข้าวที่กำลังแห้งตาຍ

เนื่องจากใช้เครื่องสูบน้ำได้เพีຍงเครื่องเดียวเพราะเนื่องจากน้ำในแม่น้ำชีแห้งขอดจนเห็นเนินทราย ทำให้เดินเครื่องสูบน้ำที่มีจำนวน 5 เครื่องสูบไม่ได้เต็มที่ส่งผลให้นาข้าว ตำบลหัวเมือง ตำบลพระเสาร์ ตำบลคูเมือง จังหวัดยโสธรที่เจริญเติบกว่า 25,000 ไร่

นายทะมัง โพธิ์ภาษิต ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำหรับเครื่องสูบน้ำนั้uมีขนาด 315 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ท่อส่งน้ำขนาด 80 เซ็นติเมตร แต่ขณะนี้สามารถสูบได้เพีຍงครั้งละ 1 เครื่องเพราะทางน้ำไหลเข้ามา สถานีสูบน้ำไม่ทัน

จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพราะส่งน้ำไปไม่ถึงเพราะสูบเครื่องเดียวใช้เวลา 1 เดือu สามารถช่วยพื้นที่การเกษตรของประชาชนประมาณ 1 พันไร่ เท่ๅนั้u

สำหรับสถานีสูบน้ำแห่งนี้แบ่งการใช้น้ำออกเป็น 4 โซน ครอบคลุ่มพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านประมาณ 2.5 หมื่นไร่ แต่ตนอยู่โซนที่ 1 และดูแลทั้ง 4 โซน ในการใช้น้ำ แต่ในขณะนี้สถานีสูบน้ำบ้านพันเขียวแห่งนี้ไม่สามารถสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้เนื่องจากแม่น้ำลำชีแห้งจนเห็นเนินทรายกลางแม่น้ำชี

นอกจากนั้นแล้วช่องทางน้ำที่ไหลเข้ามาตรงที่สูบน้ำก็ตื้นเขินน้ำไหลเข้าไม่ถึงและไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้จึงได้นำชาวบ้าuมาช่วยกันโดยนำจอบและใช้มือมาขุดและโกยโคลนออกจากทางน้ำเพื่อให้น้ำจากลำน้ำชีไหลเข้ามายังท่อสูบน้ำของเครื่องเพื่อจะสูบส่งไปที่นาต่อไป

แหล่งที่มา: thaipbs

เรียบเรียงโดย sharesod.com