พระครูผู้สร้างแสงสว่าง ยอมขายบ้าน สร้างอาคารเรียน เพื่ออนาคตของพวกเขา

90

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องของ ความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคน “พระครูวิมลปัญญาคุณ” เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “พระอาจารย์” ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ในปี 2553 เปิดสอนทั้ง ม.ต้น ถึง ม.ปลาย โรงเรียนแห่งนี้มีโจทย์มาจาก “ความขาดแคลน” ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ของคนทั้งประเทศ

ตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษา เหล่าญาติโยมก็มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยให้ต่อเนื่อง ท่านนึงมอบปัจจัยทั้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด เลยทำให้เป็นที่มาของ “โรงเรียนศรีธรรม” พระอาจารย์ขายบ้านตัวเองที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้าย มาสมทบสร้างอาหารเรียนมูลค่า 18 ล้านบาท โดยไม่พึ่งพางบประมาณจากรัฐแม้แต่บาทเดียว

และยังสอนรักเรียนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับส่งฟรี อาหารฟรี ควบคู่กับการทำงาน ทุกวันนี้โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงเรียนทำให้โรงเรียนเสียค่าไฟเดือนละ 40 บาท เพื่อรักษาค่ามิเตอร์เท่านั้น  โดยให้นักเรียนได้มีส่สวนร่วม ได้ลงมืทำ ได้สร้างผลงานด้วยตัวเองและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และเลี้ยงตัวเองในอนาคต เพราะทำมาหมดทุกอย่างแล้ว

ตอนนั้นมีเพียงแผนโซล่าเซลล์เก่าๆ ที่พังแล้วมาซ่อม และทดลองใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ที่ชาร์จมือถือ ทำโคมไฟ จากนั้นก็ชยายความรู้ไปเรื่อยๆด้วยการเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆได้รับรางวัลประเทศมากมาย ในที่สุดจึงเดินหน้าติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ทำให้ค่าไฟลดลงอย่างมากจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้พระอาจารย์ตัดสินใจสร้างโรงเรียนเนื่องจากต้องการสานต่อการช่วยชาติจากหลวงตามหาบัว พระอาจารย์ของท่านได้มีส่วนรวบรวมเงินบริจาคต่างๆซื้อทองคำ เข้าคลังหลวง พอหลวงตาปิดโครงการช่วยชาติ จึงคิดว่าการช่วยชาติที่ดีที่สุดคือการผลิตคนดีเข้าสู่สังคม เพราะพวกเขาเป็นอนาคตของชาติ

เรียบเรียงโดย : sharesod.com