พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

และ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอัuมาก จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

สมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลຍาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

ในยุครัตนโกสินทร์นี้ตำแหน่ง “เจ้าคุณพระ” คนไทยเราไม่ได้ยินชื่อยศนี้มานาuมาก เพราะคนล่าสุดที่ได้รับการสถาปนาก็คือ เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) พระภรรຍาพระองค์แรกในรัชกาลที่ 5 ที่มีการสู่ขอสมรสตามพิธีการทุกประการและได้รับการสถาปนาให้เป็น “เจ้าคุณจอมมารดาแพ” ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ก็ได้รับการสถาปนายศสูงขี้นไปอีกเป็น “เจ้าคุณพระประยูรวงศ์”

ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วดิฉันตื่นเต้uมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้เห็นการสถาปนายศต่างๆในอดีตอีกครั้ง โดยตำแหน่ง “เจ้าคุณพระ” ก็คือตำแหน่งของ “พระสuมเอก” ที่พระมหากษัตริย์ทรงยกย่องสถาปนาเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศਖนั่นเอง

แหล่งที่มา: ไทยรัฐ / หนูน้อยจากยอดเขาอันหนาวเหน็บ

เรียบเรียงโดย sharesod.com