ผู้ว่าสุพรรณฯ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาให้ 3 นักเรียนยากจนสอบติดแพทย์


เรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเมืองเหน่ออิ่มเอมหัวใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 3 ราย ที่สอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์

โดยที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 รายที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่

1. นายปัณฑิต ลี้วิบูลย์ศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 58,000 บาท

2. นางสาวไอศิกา พราหมเกษม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 58,000 บาท

3. นางสาวชนิกานต์ ภู่มาลา คณะแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์จ.ราชบุรี จำนวน 59,000 บาท

และจะมอบทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาที่ 2 -6 ทุนละ 55,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความประพฤติดีและตั้งใจเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าในฐานะที่มาทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยการช่วยเหลือชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ขอให้บริหารจัดการเวลาในการเรียนให้จบการศึกษาและเมื่อเรียนจบการศึกษาเป็นแพทย์แล้ว อย่ามุ่งเน้นการเปิดคลินิกเพื่อหารายได้เพียงอย่างเดียว เพราะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต และขอให้ทำงานรับใช้ตอบแทนบ้านเมือง

แหล่งที่มา: thaimoveinstitute

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.