ผู้ประกอบการจังหวัดระนองสุดปลื้มโครงการ ชิม ช้อป ใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจ หวังให้มีเฟส 3

2790

นายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง นางเสาวภา ลิ่มศิลา คลังจังหวัดระนอง ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์ สรรพากรพื้นทีระนอง นาสุรพงศ์ ชุมขวัญ รองผู้จัดการจุดบริการธนาคารกรุงไทยสาขาระนอง พร้อมเจ้าหน้าที ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันออกตรวจสอบบรรยากาศจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กร้าค้าขนาดกลาง โรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการชิม ช๊อบใช้ จากที่รัฐบาลจัดให้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งจังหวัดระนองมีร้านค้า หรือผู้ประกอบการในธุรกิจต่างเข้าร่วมโครงการจำนวน 71 แห่ง

นายชาตรี กล่าวภายหลังที่ร่วมกันสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าว่า โครงการดังกล่าว ส่งผลดีในภาพรวม โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ต่างก็มียอดจำหน่ายสินค้าและยอดนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามาใช้จ่ายและท่องเที่ยวในจังหวัดระนองกันเป็นจำนวนมาก

ร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากโครงการดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เศรษฐกิจซบเซาเป็นอย่างมาก ประชาชนประหยัดในการใช้จ่าย การเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น รวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็ประหยัดในการใช้จ่าย

จากการสอบถามผู้ค้าและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านบริการ ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้ทางรัฐบาลมีโครงการเฟส 3 ต่อ หรือถ้าจะให้ดีให้มีไปเรื่อย ๆ เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจโดยรวมยังซบเซายังไม่ดีมากนัก แต่เมื่อมีโครงการชิบช๊อปใช้เข้ามา  ทำให้การค้าขายดีขึ้น อยากมีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อย ๆ

เรียบเรียงโดย : หลิวหล่าวซือ