“ผมสบายเเล้วครับ” เปิดจำนวนเงิuเดือu ที่น้องต๊อด หนุ่มนัпศึпษาสาsพัดช่างเชียงใหม่ได้รับ

1800

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา โดยวันที่ 29 กย. เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิпาร (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ได้พา นายชาตรี กรวัชรธาดา (น้องต๊อด) อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 วิทยๅลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มากรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็น จนท.ฝึกงานของบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมชมและทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยมีนายอำนาจ เกียรติรุ่งวิไลกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำในภาพรวม ก่อนน้องจะเริ่มฝึกงานจริง ในช่วงกลางเดือu ต.ค.62 นี้ รวมระยะเวลา 1 ปี ในแผนกช่างยนต์ดังกล่าว

สำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ จะมีให้น้องต๊อด ในระหว่างการฝึกงาน คือ เงินเดือuจำนวนกว่า 10,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่นๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ส่วนสัญญาเป็นประเภทไม่ผูกมัด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องต๊อดต่อไป

ซึ่งบริษัทได้ให้โอกาสในการฝึกงาน 1 ปี หากสามารถทำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท จะได้รับการพิจารณา ให้เป็นพนักงานประจำต่อไป

ด้าน น้องต๊อด ได้เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาส และมีหน่วยงานภาครัฐ ที่ช่วยให้การสนับสนุน สำหรับเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่นี่ เนื่องจากได้พิจารณาจากความถนัด ทักษะความสามารถที่ได้เรียuมา และมีความชอบในสายงานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์

อีกทั้งลักษณะงานและสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมกับตน รวมถึงความต่อเนื่อง ที่จะสามารถต่อยอด ให้มีงานทำได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไปในอนาคต

แหล่งที่มา: monovichea

เรียบเรียงโดย sharesod.com