ผญ.เส ไร่แสนรัก สร้างชีวิตในฝัน ทำเกษตรแบบผสมผสาน เก็บไข่-ผักกิน เหลือขๅยสร้างรายได้


การใช้ชีวิตพอเพียง ถือเป็นชีวิตที่คนกรุงฯ นั้นใฝ่ฝันว่าจะได้พบกับการอยู่อย่างสงบทำไร่ ทำสวนปลูกผักทำเกษตรอยู่อย่างพอเพียงตื่นเช้ามาเก็บผัก ไข่ ขๅย เหลือก็เก็บไว้ทานกินเอง

อย่างเช่นเรื่องราวของ ทางไร่ ผญ.เส ไร่แสนรัก อยู่จังหวัดสงขลา ซึ่งมุ่งมั่นทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นต้นแบบให้คนในหมู่บ้านลองหันมาทดลองทำกัน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องซื้อไข่ หรือผัก จากที่อื่นทางแถมหากเหลือสามารถนำไปขๅยต่อได้อีก นับเป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมอีกแบบ

โดยทุกอย่างที่ปลูกในไร่ ผญ.เส ไร่แสนรัก นั้นสามารถเก็บมาเพื่อดำรงชีวิต และเป็นการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบสูงสุดอีกด้วย มีสระน้ำไว้ใช้ มีปลาในสระ มีผัก เลี้ยงไก่ กินไข่ และ พืชผักสวนครัว ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย

นับว่ามีครบจบในที่เดียวเหลือก็นำมาขๅย

ถือเป็นชีวิตต้นแบบในความคิดของหลายคนที่ใฝ่ฝันเลยทีเดียว

แหล่งที่มา: tnews

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.