พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน


บนโลกออนไลน์ ได้มีเพจ ตำบลหนองกินเพล ได้มีการรายงานว่า พี่บิณฑ์จะมอบ รถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน เรือท้องแบน

และองค์กรสาธารณกุศล ในโครงการ Save Ubon 2019 ของพี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ ลานศาลหลักเมือง อุบลราชธานี

ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น.

ท่านใดมีเสื้อขๅว SaveUbon ใส่มาร่วมงานได้เลย เพื่อเก็บภาพ การปิดภาระกิจ saveubon และภาระกิจ ฮึบไทยแลนด์ ให้สวยงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รถโรงเรียน 6 คัน ในภารกิจ ฮึบไทยแลนด์ โดย ศิลปิน โจอี้บอย มอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อ

รถพยาบาลสนาม MERT 1 คัน

รถตู้ ambulance ระดับ สูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ 18 คัน

เรือกู้ภัยให้กับมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ลำพร้อมพ่วง

รวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2019 อาคารทางการแพทย์ชุมชน ห้องทันตกรรมในโครงการ SaveUbon 2019

จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ 422 ล้านบาท ที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้น เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา

แหล่งที่มา: ตำบลหนองกินเพล

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.