นายกฯ ประกาศในนิวยอร์กว่า ปี 2579 ไทยจะกลายเป็นประเทศรายได้สูง มีความมั่งคั่ง

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากจริง ๆ อีก 17 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 ก.ย. ซึ่งไทยภูมิใจที่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่เป็นมิตร และภาคีสนธิสัญญาของสหรัฐฯ

ซึ่งความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย สหรัฐฯ นี้ยังได้สร้างเสถียรภาพและความเจริญสู่ภูมิภาค ประเทศไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของสังคมและสวัสดิภาพความกินดีอยู่ดีของประชาชน

และ พลเอกประยุทธ์ มีเป้าหมายคือ จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ภายในปี 2579 มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีพัฒนาการทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในสิทธิพื้นฐาน

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตลอดจน เพิ่มพูนบทบาทเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนกับนานาประเทศ โดยมีอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นจุดตั้งต้น พลเอกประยุทธ์ กล่าว

หลังจากคำพูดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้คนไทยและคนต่างชาติต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

แหล่งที่มา: sanook

เรียบเรียงโดย sharesod.com