นักธุรกิจใหญ่ใจบุญ ถวายทองคำหนัก 10 บาท หุ้มปลียอดองค์พระธาตุพนม ในอุโบสถ


นับเป็นเรื่องราวมหาบุญ หลังเพจ จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชี AccountChannels PCL ได้ออกมาโพสต์เรื่องน่าประทับใจเมื่อคุณรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) อยากที่จะสร้างบุญใหญ่ขึ้นมา

หลังจากปีที่แล้วคุณรัฐนันท์มีโอกาสได้ไปทำบุญยังวัดเพ็ญญาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกิดจิตศรัทธาอย่าจะบูรณะ และได้สังเกตเห็นองค์พระประธานของพระอุโบสถแห่งนี้ ตรงบริเวณแขนองค์พระประธานมีรอยทองคำหลุดลอกออก จึงเกิดจิตศรัทธาอยากจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองคำเปลวแท้องค์พระประธานให้มีความงดงาม

โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 395,000 บาท เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

ขณะเดียวกัน คุณรัฐนันท์ ได้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยได้นำทองคำ 10 บาท ถวายแด่ เจ้าอาวาส พระเทพวรมุนี เพื่อนำทองคำไปหุ้มปลียอดองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ซึ่งหลังจากเรื่องราวถูกโพสต์ออกไปได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาสาธุในจิตศรัทธาของ คุณรัฐนันท์ ที่มอบให้วงการศาสนา

แหล่งที่มา: ให้ความรู้

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.