ด่วนเลย ! บริษัท ไปรษณีย์ไทย ขยายเวลารับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึง 22 พ.ย.นี้

180

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299 โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ 02 831 3578 โทรสาร 02 831 3372
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th

โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
จะถือว่าได้รับเอกสารในวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

เรียบเรียงโดย : หลิวหล่าวซือ