ชาวสวนຍางคอตก หลังราคาดิ่งลงต่อเนื่องถึง 9 บาท ในรอบ 2 สัปดาห์ ต้อนรับ รมว.เกษตรคนใหม่

2610

วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับราคาຍางมาฝากชาวสวนຍาง หลังราคาดิ่งลงต่อเนื่องถึง 9 บาท ในรอบ 2 สัปดาห์ ต้อนรับ รมว.เกษตรคนใหม่

ชาวสวนຍางในพื้นที่ภาคใต้กำลังประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สาเหตุมาจากราคาຍางพารา ทั้งน้ำຍางสด และຍางแผ่น มีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งถึงจุดดิ่งเหว ขายได้ในราคาประมาณ 43– 44 บาท / กก. โดยคาดการณ์ว่าน่าจะลงต่ออีก

จากຍางราคาที่ลดลงต่อเนื่องถือว่าเป็นการต้อนรับรมว.เกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ที่หลายพรรคมีความต้องการ ส่วนนโยบายเก่า เช่น นโยบายทำถนนพาราซอยด์ซิเมนต์ 1 กม. 1 ຫมู่บ้าน ยังสงบนิ่ง เพื่อแก้ไขให้ຍางหดหายไปจากตลาด

จึงเสนอต่อรัฐบาลใหม่ รมว.เกษตรฯคนใหม่ดำเนินการต่อทั้ง 2 เรื่องคือ ทำถนนຍางพาราซอยด์ซิเมนต์ และการหาตลาดใหม่

ด้านนายไพรัช เจ้ยชุม ประธานกssมการ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนຍาง จ.พัทลุง จำกัด กล่าวว่า จากราคาຍางตกต่ำทางการຍางแห่งประเทศไทย(กยท.) มีนโยบายให้หน่วยธุรกิจ กยท.( บียู) เข้าตั้งราคากลางตลาดกลาง กยท. และปรากฎว่าในระยะสัปดาห์นี้ ราคาเกิดผันผวuมาก และในระยะ 2-3 วัน ได้มีการยกเลิกการประมูลຍาง จากตลาดกลาง

ทาง กยท.ระบุว่า ຍางที่เข้าสู่ตลาดกลาง จ.สงขลา ประมาณ 400 ตัน / วัน ทางผู้ประมูลจะต้องใช้เงินจำนวuมากมีเงินทุนไม่พอ ต้องยกเลิกการประมูลไป ในภาคใต้มีตลาดกลาง กยท. มีที่ จ.นครศรีธรรมราช สุsาษฎร์ธานี และ จ.สงขลา

โดยมีຍางเข้าตลาดประมาณกว่า 1,000 ตัน / วันจึงมีการนำเสนอแนวทาง ให้มีการแยกຍางออกเป็นกอง ๆ เป็นล๊อต ๆ ซึ่งหลาย ๆ บริษัท ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง จะมีศักยภาพเข้าแข่งขันประมูลได้

สำหรับ การตั้งราคากลางชี้นำในตลาดกลางหน่วยธุรกิจ กยท. (บียู) จะต้องเข้าไปทั่วทุกตลาดกลางในภาคใต้พร้อมกัน จะไม่เลือกว่าจะเข้าตลาดกลางใด ที่ผ่าuมาบางวันจะเข้า 1 ตลาด 2 ตลาด เช่น วันนี้บียู จะเข้าตลาดกลางตั้งราคากลางที่ 56 บาท / กก. ตรงนั้นจะได้ราคาดี แต่อีกตลาดกลาง บียู ไม่เข้าก็จะไม่ได้ราคา

และกลุ่มผู้ค้าຍาง เข้าประมูลก็จะประมูลราคาที่ 52 – 53 บาท / กก. ซึ่งมีระยะห่างกัuมาก เป็นต้นจึงเสนอให้ บียู ตั้งราคากลางและเข้าประมูลทุกตลาด หรือไม่ต้องเข้าประมูล หากรายใดประมูลราคาสูงกว่าราคากลางก็ได้ຍางไป และหากราคาต่ำกว่า บียู ก็เอาຍางไป

SONY DSC

แหล่งที่มา: tunkhao

เรียบเรียงโดย sharesod.com