อ่านทุกครั้งก่อนใช้แบงค์พัน อย่ามองข้ามคำสอนพระโพธิสัตว์ จะพบแต่ความเจริญ ไม่มีวันจน


ประเทศไทยนั้นโชคดี ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ไหนในโลก และไม่ได้เป็นคำกล่าวที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย เพราะท่านทรงนำความสงบสุข ความร่มเย็น มาให้ชาติบ้านเมือง ให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากและอยู่ดีมีกินดังทุกวันนี้

พระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่ได้เคยพระราชทานไว้ ทรงย้ำเสมอให้พสกนิกรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอันเป็นปัญหาสำคัญ ที่พระองค์ทรงต่อสู้มาโดยตลอด ซึ่งคำสอนของพ่อหลวงก็อยู่ไม่ไกลตัวเราเลย หากแต่เพียงลองสังเกตให้ดี บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาทให้ดี

บนธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท พิมพ์พระราชดำรัสกล่าวไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

กระดาษหนึ่งใบนี้ ในกระเป๋าสตางค์ของท่าน ไม่ใช่เพียงแค่มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท แต่ซ่อนขุมทรัพย์มหาศาลไว้ หากเรารู้จักน้อมเอาพระราชดำรัสของพระองค์ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ย่อมพบกับความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแน่นอน

ก่อนจะแตกแบงค์พันจับจ่าย จงมีสติ ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า อ่านพระราชดำรัสเตือนกันเสียก่อน เพราะนี่คือคำสอนของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่จริง

และนี่คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทรงงานตลอด ๓๖๕ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพสกนิกรชาวไทย

ด้วยการบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้ทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน เหยียบย่างพระบาทจรดลงบนพื้นดินแห่งใด แห่งนั้นก็เจริญงอกงามไปสมบูรณ์ บนผืนแผ่นดินไทยนี้

จึงมีร่องรอยความเจริญจากโครงการในพระราชดำริ ให้เราได้ศึกษาอยู่ไม่รู้จบสิ้น เหมือนดังพ่อหลวงได้อยู่กับปวงชนชาวไทยเราเสมอ ไม่เคยจากไปไหน

แหล่งที่มา: welovemyking

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.