ข้อคิดดี ๆ ที่คิดได้ง่าย ๆ แต่มีความสุขมาก ชีวิตจะดีไปทั้งวัน


ในเช้าของทุก ๆ วัน เราอยากให้เราทุกคนคิดแบบนี้ แล้วชีวิตจะดีไปทั้งวัน ไม่ว่าจะเรื่องการงาน การเงิน ครอบครัว หรือความรักเองก็ตาม ใช้ชีวิตให้สุขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเราเอง

1. ท่ามกลางคำคม ข้อคิดที่สรรหามาเเชร์กันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยลคนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ ได้คือคนที่เก็บคำคม ข้อคิดบางอย่ างที่เคยผ่านมา แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเอง มิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่  ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

2. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยลคนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่าน แล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแย้งใด ๆ เลย

3. ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G 3G 4G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือคนที่ค่อย ๆ เลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ข า ดการติดต่อกับ ครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็นหาใช่คนที่จมไปกับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสาร

4. ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร ๆ คือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

5. ทุกข์ที่สาหัสในหมวดของความย ากจนก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุกข์ เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยันแถมผ่านด่านทุ กข์ ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้องมาติดกับดัก เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์

6. ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญา เพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดีกินดี คนที่เอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

7. คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง มิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน เพราะทันทีที่รู้ทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

8. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเราคนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่ง ที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงมิใช่คนที่พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

9. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่สุดหลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่า ๆ ที่ปราศจากตำแหน่งหรือ หัวโขนหรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใคร ๆ แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

ขอให้อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเป็นเพียงบททดสอบของชีวิตเท่านั้u และถ้าความสุขเองคือคำตอบ ยิ่งทดสอบ คำตอบยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะ

แหล่งที่มา: นุสนธิ์บุคส์ / deejaiplus

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.