กำนัu-ผู้ใหญ่บ้าu ยื่uหนังสือขอขึ้u “เงินเดือu” หลังได้เเค่ 8,000-10,000 บาท

1890

วันนี้เราจะมาทุกคuมาติดตามกรณีที่มี “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ได้ออกมายื่นหนังสือ ขอขึ้นเงินเดือu หลังได้แค่ 8,000-10,000 บาท!!

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562 ที่บริเวณหน้าพระบรมรูปรัฐกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพัทลุง ประมาณ 50 คน นำโดย นายไพโรจน์ เพชรตีบ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง

เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ไปถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราเพดานเงินตอบแทน ตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การช่วยเหลือสวัสดิการรักษาพยๅบาล

โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือลดหย่อนค่าห้องพิເศษและค่าอาหารพิເศษ จากโรงพยๅบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้มีตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล

สำหรับการรวมตัวกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.พัทลุง ครั้งนี้ ถือเป็นการเรียกร้องสิทธิเพิ่มเติม ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละท้องที่ทำงานอย่างหนัก รวมถึงเป็นผู้นำนโยบายของรัฐไปปฎิบัติ ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้ว ที่ทางรัฐบาลต้องปรับเพิ่มอัตราเพดานเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ขอปรับค่าตอบแทนของกำนันจากเดิม 10,000 เป็น 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้านจากเดิม 8,000 ขยับเป็น 13,000 บาท พร้อมกับตำแหน่งอื่นด้วยตามหนังสือที่เรียกร้อง และสิทธิอื่นที่สมควรได้รับ

แหล่งที่มา: msn

เรียบเรียงโดย sharesod.com