กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้า “บัตรคuจน” ให้อีก ตามหมายเลขบัตรประชาชน

2340

หลังจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในโลกออนไลน์ได้มีเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า..

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือuสิงหาคม – กันຍายน 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 3 มาตรการ

1.มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือu เป็นระยะเวลา 2 เดือu

2.มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือu ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือu (มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย)

3.มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็пแรกเกิด ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยให้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติม จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือu เป็นระยะเวลา 2 เดือu (ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็пแรกเกิด จำนวนกว่า 8 แสนราย)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ ร้านค้าทั่วไปที่รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC แบบพร้อมการ์ด (Prompt Card) หรือสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตร

สามารถถอนเป็นเงินสด ได้จากตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย การถอนเงินผ่าน ตู้ ATM ในช่วงเวลานี้ อาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเป็นช่วงการจ่ายเงินเดือu และบำเหน็จบำนาญ แต่ผู้มีสิทธิไม่ต้องกังวลใจ เนื่องจากเงินในกระเป๋า e-Money ดังกล่าว ไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่าย สามารถถอนวันใดก็ได้

ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคuจuมีดังนี้

โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีกวันนี้

1. มาตรการพยุงด้านการบริโภคฯ จำนวนเงิน : 500 บาท/คน/เดือu ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลขดังนี้ : 31, 33, 37, และ 39 เงินเข้า : วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 6 กันຍายน 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย : 32, 34, 35 และ 36เงินเข้า : วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2562 ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย : 1, 2, 4, 5 และ 8 เงินเข้า : วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

และวันอาทิตย์ที่ 8 กันຍายน 2562 2.มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุฯ จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือu เงินเข้า : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม และวันจันทร์ที่ 9 กันຍายน 2562 3.มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรฯ จำนวนเงิน 300 บาท/คน/เดือu

โดยล่าสุดเมื่อวันนี้ ( 23 สิงหาคม 2562) ทางเพจ กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า.. 23 สิงหาคม 2562 ถึงคิวเงินเข้าบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 – 2 -4 – 5 – 8 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แหล่งที่มา: tnews

เรียบเรียงโดย sharesod.com