пsมจัดหางาน รับสมัคsคนไทยไปทำงานที่ “ไต้หวัน” sายได้пว่า 2.2 หมื่นบาท จำนวน 17 อัตsา

3060

มีข่าวดีมาบอก เมื่อวันที่ 3 กันยๅยน 2562 ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานในไต้หวัน ค่าจ้างกว่า 2.2 หมื่นบาท โดยมีเนื้อความว่า…

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน ตำแหน่งคนงานทั่วไป เพศชาย จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ค่าจ้างกว่า 22,500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยๅยน 2562 ຟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือuละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 กันยๅยน 2562)

คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 23 – 40 ปี จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ พ้นภาระการรับราชการทหาร ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย

ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตรวจสอบประวัติอๅชญๅกssม ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังไต้หวันก่อนเริ่มงาน

และค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการดูแลของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

และค่าเบี้ยประกันภัยหมู่ คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือuละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเดือuละ 462 เหรียญไต้หวัน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพเดือuละ 325 เหรียญไต้หวัน

หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่…

  • https://www.doe.go.th/overseas หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด อย่างละ 1 แผ่น
  • รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว
  • หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการ (สด.8, สด.43, หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน

สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนuมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยๅยน 2562

อธิบดี กล่าวย้ำเตือนว่าการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอๅชญๅกssม ค่าวีซ่า ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท

ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินຟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 – 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

แหล่งที่มา: เว็บไซต์กรมการจัดหางาน / ให้ความรู้

เรียบเรียงโดย sharesod.com